CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informem de que la web WWW.NOUSDEPALAU.COM. es propietat de PASTO – GARCIA SL amb CIF B25626714, domicili social a AV PAU CASALS 39 BXS; 25243 EL PALAU D ANGLESOLA (LLEIDA) telèfon 973 601 892 i adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: depalau@nousdepalau.com.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el website de PASTO – GARCIA SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de PASTO – GARCIA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de PASTO – GARCIA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per PASTO – GARCIA SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per PASTO – GARCIA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

PASTO – GARCIA SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. PASTO – GARCIA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, PASTO – GARCIA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

PASTO – GARCIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu l. Tant en el que fa referència als continguts, com en les condicions d’´us o en les condiciones generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

PASTO – GARCIA SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, PASTO – GARCIA SL informa que les cookies associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website PASTO – GARCIA SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PASTO – GARCIA SL informa als usuaris de la seva website de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PASTO – GARCIA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, PASTO – GARCIA SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AV PAU CASALS 39 BXS; 25243 EL PALAU D ANGLESOLA (LLEIDA). Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per sí o com a cessionària, a PASTO – GARCIA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de PASTO – GARCIA SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PASTO – GARCIA SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i PASTO – GARCIA SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar, entre l’usuari i PASTO – GARCIA SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de EL PALAU D ANGLESOLA (LLEIDA).